Woensdregt

Stedenbouwkundig plan centrum Oss

Analyse van de situatie ter plaatse maakt zichtbaar dat het kerkelijk centrum geïsoleerd ligt in het centrum van Oss en wel om twee redenen: een rondgang rond de kerk is onmogelijk en er is geen relatie tussen kerk/stad versus park. Beide gegevens vragen om een oplossing en vormen het uitgangspunt voor ons plan.

De invulling van een (mogelijk) vrijkomend gebied draagt de oplossing op een natuurlijke manier in zich omdat de huidige bebouwing van Bouwbedrijf Berghege de relatie tussen de kerk en het park blokkeert en het huidige Paternaats-gebouw en de aan de kerk grenzende parochietuin een rondgang om de kerk blokkeren, of anders gezegd:  een centrale plek voor de kerk in het centrum van Oss.

 

W1697_maquette2

W1697_maquette4W1697_maquette3W1697_maquette1

W1697_Schema2

W1697_Schema1

Beide probleemstellingen zijn ons inziens oplosbaar en wel op de volgende wijze: het te bebouwen gebied, in samenhang met de te behouden bebouwing, dient naar onze opvatting:

  • een middeleeuwse dichtheid te hebben;
  • ruimte vrij te laten rond de kerk zodat de kerk weer het centrum wordt van Oss;
  • een sterke relatie te leggen tussen kerk en park;
  • een front te vormen naar het park, een overgang op de historische stadsgrens.

De centraal in het complex van Berghege liggende kapel kan behouden worden en worden ingezet als cultureel centrum voor kunst, ateliers, muziek, koffietafels enz.

 Aanvullende gedachte bij dit alles is nog om de huidige school in de toekomst geschikt te maken voor bewoning (appartementen in de zorgsector) met een extra vleugel toegevoegd zodat een betere relatie met het park ontstaat en er intern een overkapt verblijfsgebied (atrium) ontstaat.

W1697_schets2

W1697_schets

  • Oss
  • Bouwbedrijf Berghege BV
  • Wim Woensdregt en Erik Wiersma
  • Studie 2000/2006