Woensdregt

Woningen, Appartementen en Zorgcentrum Mook

Het terrein van Maasstaete te Mook ligt in een ruime bocht van de Maas. Het uitzicht over het rivierlandschap is daardoor wijds naar twee zijden over de as van de rivier. Vooral de hoge ligging van het terrein t.o.v. de rivier versterkt dit. Centraal in het gebied ligt de voormalige School voor de Rijn- en binnenvaart . Voorheen vormde dit onderdeel van een groter complex, het Klooster van de zusters Heythuysen. Als beeldbepalend element langs de provin­ciale weg van Nijmegen naar het zuiden is dit gebouw benut als ‘anker’ in het plan. De locatie rond deze voormalige school is verdeeld in drie nadrukkelijk verschillende zones, respectievelijk ‘sferen’:
– bij de rand van de dijk, waar de relatie met de rivier het sterkst is, zijn duurdere koopap­partementen gerealiseerd om zo een beteke­nisvol front aan de Maas te kunnen maken.
– Het noordelijk deel, glooiend oplopend naar de Maasdijk is bestemd voor een 19 tal grondgebonden woningen. Alle woningen zijn zo gelegen en ontworpen, dat ze een directe relatie hebben met de Maas.

– Aan de zuidzijde is een zorgcentrum gereali­seerd met een overkapte binnenplaats. Hierin zijn gehuisvest 28 seniorenwoningen met een meer rustige, introverte sfeer.
– In de voormalige Schippersschool zelf zijn, los gebouwd achter de drie behouden oorspronkelijke gevels, 30 huurappartementen gerealiseerd.

Samenhang ontstaat door de ligging rondom de voormalige Schippersschool, afgestemd mate­riaalgebruik en de gebruikte vormentaal, met verwijzingen naar maritieme elementen. Maar veel meer nog door het landschappelijke ont­werp: het geheel is aangelegd als een buiten aan de Maas. Met een haag rondom, duidelijk gemarkeerde ingangen en op de grens van landgoed en Maas een kademuur, als nadruk­kelijke grens tussen ‘stad’ en landschap. Over het gehele terrein een bladerdak van platanen en een gelijkmatige verlichting middels een zorgvuldig geselecteerd armatuur.

tek.8

Mook-F

 

In vier torentjes zijn in totaal 52 apparte­menten gerealiseerd. Drie appartementen per laag, zodanig ontworpen, dat ze alle direct georiënteerd zijn op de Maas. Ruim en licht met riant uitzicht naar twee zijden over de as van de rivier. Deze torens lig­gen op een verhoging, nog boven de dijk. In deze verhoging zijn ondergrondse gara­ges gerealiseerd.

tek.3

 

Mook-G

W1501-2

 

W1501-3

W1501-A

W1501-4

 

De 19 grondgebonden woningen zijn vormgegeven als de brug van een schip, met uitkijk over de Maas. Gelegen op riante kavels, zodanig aangelegd, dat eenheid is gegarandeerd.

W1501-1

W1501-2

W1501-3

Mook-J

W1501-B

schets

 

De voormalige schippersschool is als beeldbepalend element langs de pro­vinciale weg van Nijmegen naar het zuiden benut als “anker” in het plan. Binnen de schil van voor- en zijgevels is een nieuw gebouw gerealiseerd, als een nieuw laatje in een oude kast.

Mook-C

Mook-B

Mook-I

 

Het zorgcentrum is een gebouw in de luwte, een introvert complex. Hier kunnen oudere mensen in de direc­te nabijheid van de natuur beschut wonen met een wintertuin, een overdekte binnenplaats. Dit complex is tevens een steunpunt voor de overige senioren in Mook.

Mook-D

  • Mook
  • Bouwbedrijf Berghege Oss
  • Wim Woensdregt. Terreininrichting: DS Landschapsarchitecten
  • 1998