Woensdregt

De Achmea Campus Apeldoorn is dit jaar in zijn geheel genomineerd voor de architectuurprijs Apeldoorn. Vorig jaar was het Logistiek gebouw (onderdeel van de Achmea Campus) één van de genomineerde, maar dit jaar werd het project in zijn geheel uitgekozen als één van de kanshebbers. De jury schreef het volgende in hun rapport over het project:

‘Het ontwerp voor de ‘Achmea Campus’ (ontwerp ADP architecten i.s.m. B+B landschapsarchitecten, Amsterdam) is gesitueerd op de uitlopers van Nederlands grootste natuurgebied, de Veluwe. Het uitgangspunt van het winnende ontwerpteam is een knappe vondst: het omvangrijke bouwprogramma wordt verdeeld over meerdere bouwvolumes, waardoor het landschap hier belangrijker is dan de gebouwen. De jury is onder de indruk van de ontwerpprestatie, met name het centrale voorzieningengebouw is overtuigend.’

Project pagina